Flushing Toilets #20

Diciembre 2020

01. Toru Takemitsu – Rain Spell
02. Toshi Ichiyanagi – Situation
03. Toshiro Mayuzumi + Makoto Moroi – Variations Sur [7]
04. Joji Yuasa – Projection Esemplastic
05. Maki Ishii – Hamon Ripples
06. Toshiro Mayuzumi  – Campanology
07. Toru Takemitsu – Sky, Horse and Death