Ones de Crom #2

Dick Raaijmakers

 

Dick Raaijmakers

27 de febero 2007 Compositor, músic experimental i inventor holandès pioner de la música electrònica. Tan com a DICK RAAIJMAKERS, o com a KID BALTAN, va mantenir la seva etapa més fructífera entre 1957 i 1969. Dels seus collages amb cintes magnetofòniques i els seus editatges sonors n'escoltarem temes que apareixen en l'exahustiu document sonor "Popular Electronics (1956-1963)" dels Laboratoris Philips i a "The Complete Tape Music of Dick Raaijmakers", reeditats pel segell holandès BASTA. L'any 2006 va aparËixer un disc de reinterpretacions d'artistes actuals dels seus temes, "Reactions to the Music of Dick Raaijmakers" (2006, Basta), del que sentirem a MOUSE ON MARS, JASON FORREST, PHANTOM ORCHARD, THURSTON MOORE i TAEJI SAWAI.